ชนิดของ GPS Tracking

GPS Tracking Off-Line

การเก็บข้อมูลการวิ่งของรถ(ตำแหน่ง เวลา และความเร็ว) ไว้ในตัวเครื่อง และนำข้อมูลมาถ่ายโอนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อรถกลับมาที่สำนักงานแล้ว ผู้ตรวจสอบรถสามารถดูการวิ่งของรถย้อนหลังได้ วิธีนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ แต่ข้อเสียหลัก คือ ไม่สามารถรู้ตำแหน่งรถปัจจุบันได้เลย

GPS Tracking Real Time

การเก็บข้อมูลการวิ่งของรถไว้ในตัวเครื่อง และส่งข้อมูลมายัง Server โดยทันที ผู้ใช้งานสามารถเข้ามายัง Server เพื่อดูตำแหน่งรถปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้รถกลับเข้ามา อีกทั้ง Server จะทำการเก็บข้อมูลเก่าๆไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ดูการวิ่งของรถย้อนหลัง ซึ่งวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเนื่องจากจะ ต้องมีการเชื่อมต่อกับสัญญาณ GPRS ตลอดเวลา และค่าบริการการใช้งาน server ของผู้ให้บริการ ค่าบริการนี้ปัจจุบันมีราคาถูกลงมากกว่าแต่ก่อนมาก (ระบบ GPS เก่าๆ มีค่าบริการรายเดือนที่ 600-800 บาท ปัจจุบันอยู่ที่เพียง 300-400 บาท). Fleet Management มีการนำ GPS Tracking Real Time มาใช้อย่างแพร่หลายแทบเรียกได้ว่า ระบบ Fleet Management ต้องมี GPS Tracking เพื่อจะได้บริหารจัดการรถได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

Web Based GPS Tracking

GPS Tracking Real Time แบบเก่าจะมีการเก็บโปรแกรมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ชึ่งทำให้ยุ่งยากในการดูแลรักษา เมื่อมีการอัพเดทโปรแกรมหรือแผน ที่ต้องมาทำที่เครื่องลูกค้าเท่านั้น Web Based GPS Tracking คือ การทำทุกอย่างผ่านทาง Website ผู้ใช้เพียงเข้าไปยัง Website ที่ จัดเตรียมไว้ให้ และ login เข้าระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานจากเครื่องไหนก็ได้ที่เชื่อมต่อ internet ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลระบบ และอัพเดทต่างๆเอง โดยทำที่เครื่อง Server ที่จัดตั้งไว้ ในที่ๆ มี internet ความเร็วสูง

 

 

 

 

 

Comments are currently closed.