ตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้โปรแกรมหวย

มีวิธีการและวิธีการที่แตกต่างกันไปซึ่งคุณสามารถเดินทางมายังสหรัฐฯได้ ทั้งหมดตรงกับความตั้งใจของการเข้าชมของคุณ วีซ่าและโปรแกรมหวยช่วยให้คุณย้ายไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวหรือถาวร วีซ่าสำหรับการเข้าพักชั่วคราวในขณะที่กรีนการ์ดจะช่วยให้คุณอาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถาวร

มีหลายวิธีที่คุณสามารถเหยียบสีเขียวได้ ตัวเลือกที่เรียบง่ายและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคือโครงการจับสลากความหลากหลายทางโปรแกรมหวย ที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เนื่องจากมีสิทธิพิเศษมากมายสำหรับผู้ถือบัตรเขียวและคุณสามารถเข้าทำงานและอาศัยอยู่อย่างถาวรในสหรัฐฯได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะคุ้มค่ากับการลองใช้โปรแกรมจับสลาก ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้มีวิธีอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณได้รับกรีนการ์ด

โปรแกรมหวยการจับสลากความหลากหลาย

โปรแกรมหวยทุกปี ผู้ชนะจะถูกสุ่มเลือกโดยคอมพิวเตอร์ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานที่เรียบง่าย แต่เข้มงวดซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับโปรแกรม ประเทศที่ไม่ได้ทั้งหมดมีสิทธิ์และรายชื่อประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมี จำกัด หากผู้อพยพจำนวนมากจากประเทศของคุณย้ายมายังสหรัฐฯประเทศของคุณจะไม่มีคุณสมบัติตามโครงการนี้ หากมีคนมาจากประเทศของคุณมากกว่า ภายใต้การจำแนกประเภทวีซ่าสำหรับครอบครัวและการจ้างงานในช่วงห้าปีที่ผ่านมาประเทศของคุณจะไม่มีคุณสมบัติในโปรแกรมหวยในปีนี้ ดังนั้นเพื่อเข้าร่วมในโครงการนี้คุณควรเป็นตัวแทนประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยทั่วๆ ไปคือประเทศที่คุณเกิดมาและไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ ข้อที่สองคือคุณควรมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอย่างน้อย

โปรแกรมหวยเป็นผู้มีอำนาจในกระบวนการทั้งหมด

กระบวนการนี้ประกอบด้วยการเลือกผู้ชนะโดยการสุ่มผ่านคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมปีงบประมาณ ผลการประกาศโดย โปรแกรมหวย เท่านั้นและเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าไม่มีองค์กรอื่นใดที่ได้รับอนุญาตให้ประกาศผลเพราะปลายๆ มีหลายคนที่ส่งอีเมล์แจ้งผู้สมัครทราบว่าพวกเขาได้รับรางวัลการจับสลากแล้ว ก่อนหน้านี้ โปรแกรมหวย ได้ปฏิบัติตามวิธีการประกาศผลทางไปรษณีย์ตามปกติระหว่างเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมของทุกปี พวกเขาเปลี่ยนกระบวนการแจ้งเตือนในระหว่างปี โปรแกรมหวยที่ผู้สมัครจะตรวจสอบผลออนไลน์ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบว่าได้รับการคัดเลือกหรือไม่

มีการลงทะเบียนเป็นประจำทุกปีและจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าจากกรมอย่างเป็นทางการ คุณสามารถส่งใบสมัครของคุณได้เฉพาะในช่วงเวลานี้และเมื่อการส่งรายการเสร็จสิ้นลงเว็บไซต์จะหยุดรับรายการสำหรับปีนั้น ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์จะเลือกผู้ชนะโดยสุ่มจากรายการที่ถูกต้องในภูมิภาค ทุกรายการที่ถูกต้องจะถูกกำหนดหมายเลขคดี หากคุณได้รับเลือกคุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับวิธีดำเนินการต่อและคุณจะได้รับแจ้งว่าจะไม่ดำเนินการต่อหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมหวย หมายเลขยืนยันที่คุณได้รับทันทีที่คุณส่งรายการเป็นวิธีเดียวที่จะตรวจสอบว่าคุณได้รับการเลือกหรือไม่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรักษาหมายเลขยืนยันให้ปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://software.thaiware.com/9748-RichmanTool-Download.html

Comments are currently closed.