สงครามเวียดนาม บาดแผลที่ต้องเยียวยาจนถึงปัจจุบัน

เวียดนาม เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน

มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๗,๒๐๗ ตารางไมล์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน มีรูปร่างยาวโค้ง ตอนกลางแคบทอดเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ เป็นระยะทางประมาณ ๑,๓๕๐ ไมล์ และมีฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑,๔๐๐ ไมล์ รูปร่างคล้ายพัดจีน มีด้านอยู่ทางตอนใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ โดยทิศเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทิศตะวันออกจรดอ่าวตังเกี๋ยและทะเลจีน ทิศใต้จรดทะเลจีนและอ่าวไทย ส่วนทิศตะวันตกจรดประเทศกัมพูชาและประเทศลาว

สงครามเวียดนามเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสงครามตัวแทน

เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเรียกร้องเอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้ ความขัดแย้งจึงกลายสงครามตัวแทนในช่วงสงครามเย็น ระหว่างกองกำลังเวียดนามใต้นิยมประชาธิปไตยที่มีสหรัฐสนับสนุนกับกองกำลังนิยมเวียดนามเหนือนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตหนุนหลัง

เวียดนามเคยป็นเมืองขึ้นของจีนสมัยโบราณกว่าร้อยปี จึงรับอิทธิพลความเชื่อลัทธิขงจื๊อและวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของตน ต่อมาในคริสต์สตวรรษที่ 18-19 ฝรั่งเศสขยายอำนาจมายึดครองเวียดนาม กัมพูชาและลาว รวมเรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศส ต่อมาได้มีขบวนการชาตินิยมเรียกร้องเอกราชแต่ถูกฝรั่งเศสปราบปรามอย่างรุนแรง ผู้คนเสียชีวิตจำนวนมาก แต่มีผู้นำคนสำคัญที่สามารถนำความสำเร็จมาให้ขบวนการชาตินิยมเวียดนามหรือเวียดมินห์ คือ โฮชิมินห์

สงครามที่คนในชาติหันมาฆ่ากันเองและเป็นที่กล่าวขานกันมาอย่างมากอีกครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกนั้นก็คือ สงครามเวียดนาม แน่นอนว่าสงครามเวียดนามแท้จริงก็คืออีกหนึ่งหนึ่งสงครามตัวแทนในช่วงสาครามเย็นที่โลกต้องประสบระหว่างโลกฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ เป็นสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามเกาหลีเพิ่งจะจบไปไม่นาน ที่สำคัญบริบทและผลของมันก็นำมาสู้การแบ่งแยกประเทศแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรวบรวมกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง แต่กระนั้นก็กล่าวกันในสงครามครั้งนี้นอกจากชาวต่างชาติที่เข้ามาทิ้งชีวิตในแผ่นดินเวียดนามแล้วก็ยังมีชาวเวียดนามระหว่างเวียดนามเหนือและใต้ต้องเสียชีวิตไปด้วยมือของคนในชาติกันเองเป็นจำนวนมาก