ลงนามสัญญาทางทหารระหว่างเวียดนามกับเบลารุส

thu tg gap lanh dao cac nuoc lien minhเวียดนามและเบลารุสได้มีความสัมพันธ์ร่วมมือกันมาช้านานตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียด โดยเบลารุสได้เปิดสถานทูตประจำเวียดนามเมื่อปี 1998 และถึงปี 2003 เวียดนามก็ได้ตั้งสถานทูตประจำเบลารุสเช่นกันและสองฝ่ายได้ทำการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆตลอดจนได้ให้การสนับสนุนกันในฟอรั่มระหว่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการค้า โดยเวียดนามส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก สิ่งทอ รองเท้า ข้าว ยางพาราและผักผลไม้กระป๋อง เป็นต้น และได้นำเข้าปุ๋ย อุปกรณ์เครื่องจักรและอะไหล่รถยนต์จากเบลารุส โดยเฉพาะในหลายปีมานี้ สินค้าสัตว์น้ำของเวียดนามสามารถเจาะตลาดเบลารุสได้อย่างเข้มแข็งจากอัตราส่วนแบ่งการส่งออกที่สูงอย่างต่อเนื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับเบลารุสยึดมั่นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มีมาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ ๒๐ ก่อนที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย นี่เป็นความสัมพันธ์ในทุกด้าน ในหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ขยายความสัมพันธ์เพื่อนมิตรอันดีงามที่มีมาช้านานและความร่วมมือในหลายด้าน อย่างไรก็ดีทั้งสองประเทศยังไม่ได้ส่งเสริมศัยภาพที่มีอยู่ทั้งหมด ดังนั้นการเยือนเบลารุสจะสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ในด้านการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาถึงการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนให้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ ขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม ทั้งสองประเทศมีเงื่อนไขที่สะดวกมากมายเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือที่นำผลประโยชน์มาให้แก่ทั้งสองฝ่าย

บทสรุปของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทหารที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยีทหารระหว่างเวียดนามและเบลารุส อย่างไรก็ตามเนื้อหาที่แน่นอนของสัญญาจะไม่เป็นที่รับรู้กันของสาธารณชน แหล่งข่าวระบุว่า สัญญาให้ความสำคัญกับการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อกองทัพของเวียดนาม โดยจะให้ความสำคัญในการฝึกนักเทคนิคและวิศวกรของกองทัพเวียดนามที่ดำเนินการโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเบลารุส นอกเหนือจากข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์เพื่อการป้องกันของสองประเทศมากขึ้นกว่าขั้นของการเจรจาโดยทั่วไป โดยตระหนักว่านอกเหนือจากการแบ่งปันทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางทหารร่วมกันแล้ว ทั้งสองฝ่ายควรมุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งด้านอื่นๆ เช่น การฝึกอบรมบุคลากร การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระหว่างกัน