Tag Archive for 'กำจัดผมบาง'

วัยต้นก็ประสบพบเห็นกับตัวปัญหาผมบางได้ จึงไม่พึงไม่เอาใจใส่

วัยเยาว์ เป็นอีกวัยที่พบปัญหาผมบางได้ ซึ่งเหตุผมร่วงในปฐมวัยมีหลายต้นสายปลายเหตุพร้อมๆ กันครับ เรามาดูกันว่าเหตุเดิมที่ทำให้เกิดปัญหาผมร่วงผมบางในลูกเกิดจากอะไรบ้างนะครับ   สถานะเสียดสี ส่งผลลัพธ์ทำเอารากผมของเด็กขาดความเข้มแข็ง เนื่องจากว่าเส้นผมจะถูกสร้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์ พร้อมด้วยอีกทั้งเป็นผมอ่อน มีความไม่ปกติมาก ถ้าถูกเสียดสีด้วยที่นอนนอน หมอน ก็อาจทำให้เกิดปัญหาผมร่วงได้ง่ายขึ้นครับ สามารถพบได้ตั้งแต่อายุ 3-4 เดือน และจะหยุดตกในช่วงอายุ 6 เดือน ขึ้น โดยการร่วงในลักษณะนี้เป็นการร่วงเพื่อผลัดผมที่อ่อนแอออก แล้วสร้างเส้นผมขึ้นมาสับเปลี่ยน ซึ่งผมที่งอกขึ้นมาใหม่จะมีความเข้มแข็งพร้อมทั้งมีสีเข้มขึ้น ตามพันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อและแม่นั้นเองครับ การไม่สบายของเด็ก สภาพการณ์ของโรคทางออโตอิมมูนระดับฮอร์โมน ทางระบบกรรมพันธุ์ โดยมีลักษณะผมจะร่วงเป็นหย่อมๆ หรือว่าอาจทั้งหัว หรือ ซึ่งการที่เด็กมีไข้สูง ป่วยมาก อาจทำเอาเส้นผมหยุดการเจริญเป็นการชั่วคราว แต่ครั้นหายป่วยแล้วเส้นผมก็จะกลับมาเติบใหญ่ได้ตามเดิมครับ   การเช็ดล้างหนังศีรษะไม่แห้ง เหตุเกิดจากความอับชื้นบนหนังศีรษะ ที่ทำเอาเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะ พร้อมด้วยเชื้อราจะเข้าไปทำร้ายรากผมจนเกิดความเสียหาย อาจทำให้ผมร่วงและไม่สามารถงอกขึ้นใหม่ หากประหลาดใจว่าเชื้อราเริ่มมีความก้าวหน้าบนหนังศีรษะของเด็ก ต้องเร่งปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญพิเศษเพื่อหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว   ผมร่วงที่เกิดจากเชื้อรา โรคเชื้อราที่บนหนังศีรษะ อาจจะพบเห็นได้บ่อยในวัยต้น ซึ่งค่อนข้างแผ่ขยายจากบริเวณอื่นของร่างกาย โดยเชื้อรานี้จะมีผลทำเอาเกิดอาการผมร่วงเป็นหย่อมๆ คล้ายกับโรคผมร่วงหย่อมๆ โดยไม่ทราบที่มา แต่จะมีลักษณะที่สามารถสั่งเกตุได้ โดยมีอาการเป็นผื่นแดง คัน เป็นขุยหรือสะเก็ด […]