Tag Archive for 'คอนโด'

วิธีการเลือกและการซื้อคอนโดอย่างชาญฉลาด

การซื้อคอนโดมีความปลอดภัยการซื้อหน่วยคอนโดมิเนียมกลายเป็นทางเลือกที่ง่ายและง่ายที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อของตัวเอง ภายใต้กฎหมายไทยห้ามมิให้คนต่างด้าวเป็นเจ้าของอาคารชุดในประเทศตราบใดที่ชื่อของเขาในอาคารนั้นไม่เกินสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นชาวต่างชาติสามารถซื้อห้องชุดได้หนึ่งหรือหลายห้องตราบเท่าที่ยังไม่ถึงร้อยละ ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดพักอาศัย กองทุนเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินต้องมาจากต่างประเทศ ในการซื้อทรัพย์สินชาวต่างชาติจะต้องชำระค่าห้องชุดที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยเงินจากต่างประเทศและจำเป็นต้องได้รับการบันทึกไว้ในธนาคารไทยตามที่ระบุไว้ใน “แบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ” หรือ แบบฟอร์ม ต้องมีแบบฟอร์ม เมื่อลงทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ ในการทำเช่นนี้ผู้ซื้อ / ผู้ซื้อชาวต่างประเทศจะต้อง เปิดบัญชีกับธนาคารไทย หลังจากเปิดบัญชีแล้วผู้ซื้อจะต้องโอนเงินต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารไทยตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเหตุผลในการโอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้ออาคารชุด ขอแบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจากธนาคาร ขั้นตอนการจัดซื้อคอนโดในประเทศไทย ค้นหาชื่อเรื่องสิ่งสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อห้องชุดหรือเพื่อแบ่งเบาส่วนแบ่งในกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดเพื่อพิจารณาว่าชื่อเรื่องนั้นสะอาดหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินที่อาคารชุดพักอาศัยไม่ควรจำนอง นอกจากนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวต่างชาติ / ผู้ซื้อต้องทำธุรกรรมกับเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องข้อตกลงการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ / ผู้ขายชาวต่างประเทศที่ขายห้องชุดจากการเป็นเจ้าของขายให้แก่ผู้ซื้อในราคาคงที่ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน การประชุมของจิตใจระหว่างทั้งสองฝ่าย การชำระเงินการปฏิบัติตามปกติในประเทศไทยสำหรับผู้ซื้อจะต้องชำระราคาเต็มจำนวนตามสัญญาซื้อขาย ณ จุดนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะถูกโอนไปยังผู้ซื้อชาวต่างชาติทะเบียนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระค่าเช่าช่วงอาคารชุดครบถ้วนแล้วคู่สัญญาจะดำเนินการต่อสำนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการโอนที่ดินคอนโดเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของสยามกฎหมายอินเตอร์เนชั่นแนลเครือข่ายบริการทางกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯภูเก็ตพัทยาหัวหินเชียงใหม่และเกาะสมุย บริษัท มีสถานที่ต่างประเทศในลอนดอนและลอสแอนเจลิส