Tag Archive for 'ทหารผ่านศึก'

การให้ความสำคัญและให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก

สมัยสงครามโลกครั้งที่  ๒ ประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารเข้าร่วมทำการรบในสงครามมหาเอเซียบูรพา เมื่อสิ้นสุดสงครามทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรบถูกปลดประจำการโดยกระทันหัน ส่งผลให้ตัวทหารและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ กระทรวงกลาโหมจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุนขึ้นโดยมีที่ทำการอยู่ในกรมเสนาธิการทหารและใช้เจ้าหน้าที่ของกรมเสนาธิการเป็นผู้ปฏิบัติงาน สำหรับงบประมาณในการสงเคราะห์ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงกลาโหมจำนวนหนึ่ง ต่อมาเมื่อมีการขยายการสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการพิจารณาว่าการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการจะขาดความรัดกุมและเหมาะสม กระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอเป็นพระราชบัญญัติ จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเป็นหน่วยงานถาวร เพื่อทำหน้าที่ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรง ดังนั้นวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปี จึงถือว่าเป็นวันสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเป็นวันทหารผ่านศึก ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ สภาทหารผ่านศึก สภากลาโหม และรัฐบาลได้พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยได้ขยายการสงเคราะห์ครอบคลุมไปถึงทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนและพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรทั้งในและนอกประเทศ ปัจจุบันมีทหารผ่านศึกและครอบครัวที่อยู่ในการดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 6 แสน ส่วนของทหารตำรวจและราษฎรอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่บรรจุอยู่ในตำแหน่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นเวลา 8 เดือนขึ้นไป ถือเป็นทหารผ่านศึกเช่นเดียว ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทหารผ่านศึกตามหลักเกณฑ์เดิม ส่วนทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,000 คน เมื่อคำนวณเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เงินบำนาญ เงินเพิ่มค่าครองชีพ รวมถึงเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย จะตกอยู่ที่ประมาณ 23,000 บาทต่อคน การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในประเภทต่างๆ […]

ทหารผ่านศึกสหรัฐและเวียดนามผลักดันความร่วมมือ

กาลเวลา 40 ปี ทำให้สงครามเวียดนามกลายเป็นเพียงภาพรางเลือนในความทรงจำของหลายต่อหลายคน ในทางหนึ่งทั้งหมดอาจหดรวมกันเหลือเพียงแค่ แอ็บสแตรคของผู้ชนะและคนแพ้ ในอีกทางความทรงจำที่เด่นชัดกว่ากลับเป็นผลพวงของสงคราม ที่บางคราวเป็นโศกนาฏกรรมยิ่งกว่าตัวสงครามเองด้วยซ้ำไป สงคราม เวียดนามสร้างตัวเลขอัศจรรย์เอาไว้หลากหลายอย่างยิ่ง ตัวเลขที่บางทีทรงความหมายอย่างยิ่งในตัวของมันเอง ขอเพียงแค่นำกลับมาใคร่ครวญ พินิจพิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง และปราศจากอคติบดบังเท่านั้น สงครามเวียดนามเริ่มต้นในปี 1955 สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อไซ่ง่อนแตกในปี 1975 ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า สงครามนี้คร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนเท่าใดกันแน่ ได้แต่ประมาณกันไว้คร่าวๆ ว่า มีชีวิตคนสูญเสียชีวิตและส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปกับสงคราม 20 ปีหนนี้มากถึง 5,773,190 คน ในโอกาสประธานประเทศเวียดนามเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ บรรดาทหารผ่านศึกสหรัฐ-เวียดนามได้จัดการพบปะสังสรรค์ ณ กรุงวอชิงตันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและร่วมหารือในปัญหาการแก้ไขผล เสียหายของสงคราม ในการนี้พลโทฝุ่งคักดังรองนายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามได้ชื่นชมส่วนร่วม ของทหารผ่านศึกสหรัฐในกิจกรรมการแก้ไขผลเสียหายจากสงครามโดยเฉพาะการสืบหา อัฐิทหารที่สูญหายในสงคราม โดยปัจจุบันนี้ เวียดนามยังไม่สามารถค้นพบอัฐิและระบุชื่อของทหารพลีชีพกว่า5แสนคนในขณะที่ จำนวนทหารสหรัฐที่สูญหายก็เหลืออยู่ที่2พันคน พลโทฝุ่งคักดังได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายลงนามบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับผลความร่วม มือในเวลาที่ผ่านมาและเรียกร้องให้ทหารผ่านศึกสหรัฐรณรงค์รัฐบาลและรัฐสภามี ส่วนร่วมมากขึ้นในปัญหานี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ประกอบการสหรัฐกระชับการ ลงทุนในเวียดนามโดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับทหารผ่านศึกเวียดนาม ส่วนนาย ริค เวดมาน ประธานสมาคมทหารผ่านศึกสหรัฐที่เคยเข้าร่วมสงครามเวียดนามกล่าวว่า ทหารผ่านศึกสหรัฐได้มีความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขผลเสียหาย จากสงครามในเวียดนามและเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐควรให้การช่วยเหลือมากขึ้นแก่ เวียดนามโดยเฉพาะในปัญหาการล้างพิษสิ่งแวดล้อมและตรวจกู้กับระเบิด

การสงเคราะห์ของทหารผ่านศึกในการช่วยเหลือด้านต่างๆ

ทหารผ่านศึกเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติ ให้ดำรงอยู่และมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข บุคคลกลุ่มนี้ไม่เคยออกมาคุยโอ้อวดผลงานหรือสิ่งที่ท่านได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ทั้งเสียชีวิต และพิการ ซึ่งครอบครัวได้รับความลำบาก โดยเฉพาะช่วงสงครามขยายตัวอย่างกว้างขวาง ของ คนกลุ่มนี้ก็จะออกมาปกป้องบ้านเมือง ปกป้องประเทศ ทั้งที่ก็เป็นคนที่คับแค้นทางจิตใจและยากไร้ทางวัตถุ ถูกข่มขู่คุกคามแต่พวกเขาเลือกที่จะยืนหยัดอยู่ข้างประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้มีการจัดด้านสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ  เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษาและการจัดหาอวัยวะเทียม และยังมีการสงเคราะห์ด้านอาชีพ โดยฝึกอบรมอาชีพ จัดหางานในต่างประเทศ และการสงเคราะห์ด้านเกษตรกรรม จัดหาที่ดินทำกินให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ และกองทุนต่างๆ จัดหาเงินให้สมาชิก ได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพอีก และยังมีการรักษาพยาบาลฟรี เป็นต้น นอกจากนี้การจัดกิจกรรมโดยการบริจาคจากประชาชนอาจเป็นการนำเอาผลผลิตของทหารมาจำหน่ายกับประชาชนก็ได้ เนื่องจากจำนวนของทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกมีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากไม่รัดกุมและเหมาะสมกับเหตุการณ์ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อเป็นหน่วยงานถาวรที่จะทำหน้าที่ในการดูแลให้การสงเคราะห์แก่ ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง และนอกจากนี้ยังมีบริษัทต่างๆที่ได้เข้าร่วมสมทบทุนกับทหารผ่านศึกอีกด้วย ปัจจุบันด้านทหารผ่านศึกยังต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงจัง โดยการเสนอให้รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับระเบียบการลงทุนก่อสร้างและจัดงบประมาณให้แก่สมาคมเพื่อวางแผน ก่อสร้างสำนักงานของสมาคม เสนอให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้ระเบียบการรับรองผู้ที่มีเข้าร่วมสงครามซึ่งเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนเพื่อดำรงการดำเนินงานของสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามส่วนกลางและอำนวยความสะดวกในการสร้างงานทำให้แก่ลูกหลานของทหารผ่านศึก จะเห็นได้ว่าทหารผ่านศึกเป็นวีรบุรุษที่สามารถช่วยในการกอบกู้ประเทศชาติให้ดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน จึงควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

บริษัทเกมยักใหญ่ของอเมริการ่วมบริจาคช่วยเหลือทหารผ่านศึกกว่า 107 ล้านบาท

เมื่อประเทศเกิดสงครามขึ้นชายไทยต้องออกไปรบ เพื่อรักษาดินแดนไว้ เมื่อสงครามจบลงก็กลับถิ่นฐานของตน  แต่ทหารไทยที่ไปปฏิบัติการก็นับว่าสูญเสียไปไม่น้อย โดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิต หรือทหารที่พิการจากการสู้รบ เพื่อหาหนทางช่วยเหลือจึงได้มีการจัดตั้ง องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น องค์กรทหารผ่านศึกได้เริ่มดำเนินการช่วยเหลือมาหลายปีแล้ว ปัจจุบันมีจำนวนทหารที่เดือดร้อนให้องค์กรช่วยเหลือกว่าสามล้านกว่าคน ในปัจจุบันภาครัฐและภาคธุรกิจเข้ามาร่วมสมทบทุนบริจาคกันมากมาย ยกตัวอย่างเกม คอลออฟดิวตี้ เกมแนวยิงทหารของประเทศอเมริกา ที่ร่วมบริจาคเงินก้อนใหญ่ช่วยเหลือทหารผ่านศึก โดยรวบรวมมาจากการขายของที่ระลึก พร้อมแบ่งเงินจากบริษัทของตนเองสมทบด้วย โดยรายได้บางส่วนของบริษัทก็มาจากการเติมเงินของผู้เล่นให้กับเกมนี้  โดยกองทุนนี้มีชื่อว่า “Call of Duty Endowment”  ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2009 มีหน้าที่สนับสนุนองค์กรต่างๆ และนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการสรรหาอาชีพให้กับทหารผ่านศึกอีกด้วย โดยจะคอยบริจาคเงินไปยังองค์กรต่างๆ ไม่ได้บริจาคด้วยตนเองโดยตรง ค่ายแอคติวิชันเผยว่าพวกเขาใช้วิธีขายป้ายทหาร หรือ Dog Tag รุ่นจำนวนจำกัดราคาตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 144 บาท ผ่านร้านค้าต่างๆ และผู้โชคดีที่เข้ามาเล่นเกมยังสามารถมีสิทธิแลกซื้อ โดยการขายของที่ระลึกผ่านเกมออนไลท์และการวางขายตามร้านค้า ทำให้บริษัทธุรกิจเกมทำเงินบริจาคไปได้กว่า 50 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังนำเงินจากที่ไม่ได้มาจากการเติมเงินในเกมบริจาคเพิ่มไปอีก ประมาณ 57 ล้านบาททำให้ยอดการบริจาคเพิ่มขึ้นถึง 107 ล้านบาทโดยประมาณ โดยบริษัทยังคัดกรององค์กรที่สามารถช่วยเหลือทหารได้จริงๆ โดยซีอีโอของบริษัทได้กล่าวไว้ว่า พวกเขาเอาชีวิตของตนเองไปเสี่ยงเพื่อรักษาชีวิตของคนอื่น นั่นก็เพียงพอแล้ว กับการที่เขาควรจะมีอนาคตที่ดี และมีความสามารถเฉพาะตัวสำหรับผู้ว่าจ้างที่จะรับเข้าทำงาน ในทุกวันนี้มีบริษัทประกอบธุรกิจมากมายที่นำรายได้จากผลประกอบการบริจาคให้กับองค์กรทหารผ่านศึก […]

อุดหนุนดอกป๊อปปี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก

ประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆมาแล้ว โดยมีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติปรากฎเป็นอนุสรณ์อยู่ วีรกรรมของนักรบไทยในการรบได้ขจรขจายไปทั่วปรากฎต่อสายตาชาวโลก ฉะนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญจึงได้กำหนดให้ดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมา นับเป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายจะได้แสดงความระลึกถึง และช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ด้วยการซื้อดอกป๊อปปี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก ผู้กล้าหาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย และมีอธิปไตยมีชาติบ้านเมืองให้ได้อยู่อาศัยตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนปัจจุบัน การให้การสงเคราะห์แก่ทหารที่ผ่านการปฎิบัติการรบ 1. การสงเคราะห์ทางด้านสวัสดิการ เป็นการให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป ที่อยู่อาศัย การศึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านอวัยวะเทียม 2. การสงเคราะห์ทางด้านอาชีพ โดยการฝึกอบรมและการฝึกอาชีพ ให้ความช่วยเหลือในทางด้านการทำงาน จัดหางานให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. การสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรม จัดสรรที่ทำกินในด้านเกษตรกรรมให้ และให้ความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือและวิชาการ 4. การสงเคาระห์ด้านกองทุน โดยการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกขององค์การทหารผ่านศึกได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพ 5. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดมูลค่า 6. ให้มีการส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึกโดยการขอสิทธิพิเศษในด้านต่างๆให้แก่ทหารผ่านศึก เช่น การขอลดค่าโดยสาร เป็นต้น ความช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และในทุกวันที่ 3 ก.พ.ของทุกปี มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมหารายได้ด้วยการนำดอกป๊อปปี้ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชาทั่วไปได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ปัจจุบันขอบข่ายของการสงเคราะห์กว้างขึ้น รายได้จากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ในแต่ละปีถูกแบ่งให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกร้อยละ 70 นอกจากนั้นถูกแบ่งสรรให้ฝ่ายต่างๆในมูลนิธิฯ เน้นที่ฝ่ายสงเคราะห์ และฝ่ายสถาบันการศึกษาและฝึกอาชีพ อาทิ […]