Tag Archives: ธุรกิจระหว่างประเทศ

เวียดนามและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์ด้านการทหารเพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

เวียดนามและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์ด้านการทหารและยุทธศาสตร์ต่อไป: การเจรจาอย่างประสบความสำเร็จเรื่องการป้องกันภัย ซึ่งจัดขึ้นในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อต้นเดือนตุลาคม มีขึ้นหลังจากปฏิบัติการร่วมแปซิฟิกแองเจิล

เวียดนามหาทางพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการป้องกันภัย

“เวียดนามกำลังต้องการเพิ่มความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา” ราล์ฟ วินนี รองประธาน Eurasian Business Coalition ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. บอกแก่เอเชีย แปซิฟิก ดีเฟ้นซ์ ฟอรัม (APDF) “เวียดนามมองว่าความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เป็นหนทางสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและธุรกิจของสหรัฐฯ เข้ามาในเวียดนาม”ความสัมพันธ์ด้านการทหารเป็นสิ่งสำคัญในการขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กับเวียดนาม

“ประชาชนชาวเวียดนามให้ความเคารพนับถือทหารของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักดิ์ศรีที่กองทัพสหรัฐฯ มีในสังคมของตนเอง” “นอกจากนี้ เรายังพบว่าทหารผ่านศึก (ของกองทัพสหรัฐฯ) มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจระหว่างประเทศ พวกเขาเหล่านี้มีประสบการณ์ที่ทำให้สามารถทำงานอย่างได้ผลดีในประเทศอื่น” ความสัมพันธ์ด้านการป้องกันภัยที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวียดนามกำลังได้รับการขยายวงกว้างในโครงการและการประชุมต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศสหรัฐฯ และเวียดนามกำลังจัดการเจรจากัน เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสอง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ซาบซึ้งในโอกาสที่เกิดขึ้นจากความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใหม่นี้ในการกระชับความสัมพันธ์กับเวียดนามในระยะยาว และมองว่าเวียดนามเป็นผู้นำในภูมิภาคและเป็นหุ้นส่วนที่มีความสำคัญยิ่งในงานทวิภาคี รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม/การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ซึ่งก็คือ ความร่วมมือเชิงยุทธวิธีในปฏิบัติการตอบสนองเพื่อบรรเทาภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว

ทั้งสองประเทศยังได้กลายมาเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันภัย โดยร่วมกันทำงานเพื่อเดินหน้าโครงการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาค ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนของ 10 ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

เวียดนามและสหรัฐฯ กำลังร่วมกันดำเนินโครงการฝึกภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนาม เพื่อใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนผู้ชำนาญการเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแพทย์ทหารในสาขาเวชศาสตร์การบิน โครงการ PACIFIC UNITY (ความเป็นเอกภาพของแปซิฟิก) เปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งโครงการด้านวิศวกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผู้ชำนาญการเฉพาะเรื่อง