Tag Archive for 'พิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม'

พิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงเวียดนามได้ประกาศที่จะต่อสู้กับฝรั่งเศส เพื่อให้เวียดนาม หลุดพ้นจากสภาพการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ได้มีการสู้รบกันอย่างหนัก เป็นเวลาถึง8ปี จนกระทั้งประเทศฝรั่งเศสยอมรับความปราชัย และได้มีการลงนามใน “อนุสัญญาเจนีวา” ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงมีผลให้เวียดนามถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหารเวียดนามหรือพิพิธภัณฑ์แห่งกองทัพเวียดนามเมื่อก่อนนี้ได้รับการก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1956 และเปิดรับผู้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ.1959 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของวัตถุ เอกสารและภาพประมาณ 2000 ชิ้นจากทั้งหมด 150,000 ชิ้นในพื้นที่ 3,200 ตารางเมตร  ซึ่งย้อนอดีตประวัติศาตร์การสร้างสรรค์และปกป้องประเทศตั้งแต่ยุคบรรพกษัตริย์หุ่งมาจนถึงยุคโฮจิมินห์  ในนั้นมีการสู้รบที่ดุเดือดที่ถือเป็นระดับตำนานและยุทธศาสตร์ของชาติเวียดนามในการต่อต้านศัตรูผู้รุกราน อันเป็นการแสดงถึงความสามารถด้านการทหารและศิลปะการทหารของเวียดนาม ที่นี่จัดแสดงตามหัวข้อใหญ่ 6 หัวข้อได้แก่ คุณแม่วีรชนเวียดนาม ประชาชาติเวียดนามที่กล้าหาญ กองทัพประชาชนเวียดนามที่หาญกล้า เกียรติประวัติของกองทัพประชาชนเวียดนาม อาวุธและเครื่องมือผลิตอาวุธของเวียดนาม ชาวโลกให้การสนับสนุนเวียดนามทำสงครามต่อต้าน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพประชาชนเวียดนามกับกองทัพประเทศอื่นๆ ปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมคือพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบริเวณโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับกรุงฮานอยนั่นคือ หอธงชาติฮานอย นี่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเดียวไม่มีสองที่จัดแสดงสิ่งของวัตถุขนาดใหญ่ อาวุธและอุปกรณ์สงครามของเวียดนามและฝ่ายตรงข้าม  นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ใหญ่ๆทางประวัติศาสตร์เช่น ชัยชนะของกองทัพเวียดนามเหนือกองทัพฝรั่งเศส ณ เดียนเบียนฟู และยุทธนาการโฮจิมินห์รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว ที่นี่ยังมีสนามรบจำลองของยุทธนาการใหญ่สองครั้งดังกล่าวและถูกบรรยายเป็น ๖ ภาษาจึงได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่มาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหารพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในทุกด้านไม่ว่าจะในด้านเนื้อหาและรูปแบบ และใน […]