Tag Archive for 'สงครามเวียดนาม'

พิพิธภัณฑ์ทหารสงครามเวียดนาม

สงครามเวียดนาม • สงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1957-1975) เป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ เวียดนามเหนือได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน ส่วนเวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา สงครามเวียดนามจบลงด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือและรวมประเทศเวียดนามทั้งสองเข้าด้วยกัน • สาเหตุของสงครามเวียดนาม • เหตุผลของการเกิดสงครามเวียดนามก็คือไม่ต้องการให้ประเทศเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่น ซึ่งในเวลาก่อนหน้านั้นประเทศเวียดนามเองก็ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศษ จากนั้นก็ถูกญี่ปุ่นมารุกราน จีนก็เข้ามาบ้างเป็นครั้งคราว จึงเกิดขบวนการเวียดมินท์ขึ้นเพื่อปลดปล่อยประเทศเวียดนามและต้องการรวมชาติให้เป็นเวียดนามเพียงหนึ่งเดียว • ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ขบวนการเวียดมินห์ ได้เกิดขึ้นโดย โฮจิมินห์ เป็นผู้นำ เพียงหวังว่าจะขับไล่ญี่ปุ่นออกจากประเทศไปเท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 1944 พวกเวียดมินห์ได้ตั้งกองบัญชาการกองโจรขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนกำลังและอาวุธจากสหรัฐอเมริกา • ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1945 ญี่ปุ่นกำลังจะแพ้สงครามในสงครามโลก ชาวเวียดนามกลุ่มต่างๆ ที่ดิ้นรนเพื่อเป็นเอกราช มีผู้นำคือ พระจักรพรรดิเบาได๋ ซึ่งเคยเป็นจักรพรรดิแคว้นอันนัม ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็น “จักรพรรดิแห่งเวียดนาม” • ปี ค.ศ. 1948 โงดินห์เตียมได้เสนอให้ฝรั่งเศสยกฐานะเวียดนามขึ้นเป็นประเทศในเครือจักรภพ แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมรับ • ปี ค.ศ. 1950 สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มเข้าช่วยฝรั่งเศสในการรบกับเวียดมินห์ • ปี […]

สงครามเวียดนาม บาดแผลที่ต้องเยียวยาจนถึงปัจจุบัน

เวียดนาม เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๗,๒๐๗ ตารางไมล์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน มีรูปร่างยาวโค้ง ตอนกลางแคบทอดเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ เป็นระยะทางประมาณ ๑,๓๕๐ ไมล์ และมีฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑,๔๐๐ ไมล์ รูปร่างคล้ายพัดจีน มีด้านอยู่ทางตอนใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ โดยทิศเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทิศตะวันออกจรดอ่าวตังเกี๋ยและทะเลจีน ทิศใต้จรดทะเลจีนและอ่าวไทย ส่วนทิศตะวันตกจรดประเทศกัมพูชาและประเทศลาว สงครามเวียดนามเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสงครามตัวแทน เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเรียกร้องเอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้ ความขัดแย้งจึงกลายสงครามตัวแทนในช่วงสงครามเย็น ระหว่างกองกำลังเวียดนามใต้นิยมประชาธิปไตยที่มีสหรัฐสนับสนุนกับกองกำลังนิยมเวียดนามเหนือนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตหนุนหลัง เวียดนามเคยป็นเมืองขึ้นของจีนสมัยโบราณกว่าร้อยปี จึงรับอิทธิพลความเชื่อลัทธิขงจื๊อและวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของตน ต่อมาในคริสต์สตวรรษที่ 18-19 ฝรั่งเศสขยายอำนาจมายึดครองเวียดนาม กัมพูชาและลาว รวมเรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศส ต่อมาได้มีขบวนการชาตินิยมเรียกร้องเอกราชแต่ถูกฝรั่งเศสปราบปรามอย่างรุนแรง ผู้คนเสียชีวิตจำนวนมาก แต่มีผู้นำคนสำคัญที่สามารถนำความสำเร็จมาให้ขบวนการชาตินิยมเวียดนามหรือเวียดมินห์ คือ โฮชิมินห์ สงครามที่คนในชาติหันมาฆ่ากันเองและเป็นที่กล่าวขานกันมาอย่างมากอีกครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกนั้นก็คือ สงครามเวียดนาม แน่นอนว่าสงครามเวียดนามแท้จริงก็คืออีกหนึ่งหนึ่งสงครามตัวแทนในช่วงสาครามเย็นที่โลกต้องประสบระหว่างโลกฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ เป็นสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามเกาหลีเพิ่งจะจบไปไม่นาน ที่สำคัญบริบทและผลของมันก็นำมาสู้การแบ่งแยกประเทศแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรวบรวมกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง แต่กระนั้นก็กล่าวกันในสงครามครั้งนี้นอกจากชาวต่างชาติที่เข้ามาทิ้งชีวิตในแผ่นดินเวียดนามแล้วก็ยังมีชาวเวียดนามระหว่างเวียดนามเหนือและใต้ต้องเสียชีวิตไปด้วยมือของคนในชาติกันเองเป็นจำนวนมาก