Tag Archives: สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม

สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามจัดการประชุมใหญ่

สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามจัดการประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามสมัยที่ 5 ทางสมาคมได้ปฏิบัติหน้าที่การเมือง สร้างสรรค์องค์กรบริสุทธิ์และแข็งแกร่ง เจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมหมั่นศึกษาหาความรู้ในทุกด้าน ยืนหยัดและไว้วางใจในการนำของพรรค อันเป็นการมีส่วนร่วมกับพรรคและประชาชนฟันฝ่าความยากลำบาก ความท้าทาย รักษาเสถียรภาพทางการเมือง สร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ
ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ ประสบการณ์และชื่อเสียงของบรรดาทหารผ่านศึกและสมาคมทหารผ่านศึกจะร่วมกับกองเยาวชนเพื่อช่วยในการฝึกอบรมและให้การศึกษาเกียรติประวัติ ลัทธิวีรกรรมปฏิวัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ชนรุ่นใหม่ สมาคมทหารผ่านศึกจะให้ความสนใจต่อการสร้างสรรค์สมาคมให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็งทั้งด้านการเมือง แนวความคิดและการจัดตั้ง มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาการเคลื่อนไหว ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึก
สาเหตุของสงครามเวียดนาม เหตุผลของการเกิดสงครามเวียดนามก็คือไม่ต้องการให้ประเทศเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่น ซึ่งในเวลาก่อนหน้านั้นประเทศเวียดนามเองก็ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศษ จากนั้นก็ถูกญี่ปุ่นมารุกราน จีนก็เข้ามาบ้างเป็นครั้งคราว จึงเกิดขบวนการเวียดมินท์ขึ้นเพื่อปลดปล่อยประเทศเวียดนามและต้องการรวมชาติให้เป็นเวียดนามเพียงหนึ่งเดียว สงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1957-1975) เป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ เวียดนามเหนือได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน ส่วนเวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา สงครามเวียดนามจบลงด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือและรวมประเทศเวียดนามทั้งสองเข้าด้วยกัน สงครามเวียดนามเป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ โดยฝ่ายเวียดนามเหนือมีฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งสหภาพโซเวียตและจีนให้การสนับสนุน ส่วนเวียดนามใต้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรให้การสนับสนุน ซึ่งประเทศอเมริกาต้องทุ่มเทงบประมาณและสูญเสียชีวิตของทหารไปจำนวนมากไปกับสงครามเวียดนามในครั้งนี้ เนื่องจากทหารอเมริกไม่คุ้นเคยกับสภาพพื้นที่และการต่อสู้แบบกองโจรของทหารเวียดกง
ต่อมาได้สร้างพิพิธภัณฑ์ทหาร สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำสงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นำซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่วงท้ายๆ ของสงครามเวียตนาม สำหรับที่นี่ชาวเวียตนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง กวาน